Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Hi Guys!

Hello, my name is Dora and i am a greek swiftie, graphic maker and i can say song writer. I made this blog because i started writting songs and i am so excited that i want to post them somewhere! so here is a blog with my "enchanted" as Taylor Swift says song! I hope you like them :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου